english
Горња црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1389
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 249 од 16.4.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Гробљанска црква је неколико пута мењала патрона – првобитно највероватније посвећена светом Николи, а потом светим врачима Кузману и Дамјану, стециште окупљаља и прослава мештана била је на дан светог Димитрија. Скроман једнобродни и полуобличасто пресведени наос, без припрате, са полукружним нишама у функцији протезиса, олтара и ђаконикона, обележја су њене архитектуре. Једини, лучно решени улаз са линетом смештен је на западном зиду, а по један мали прозор без украса постоји на свакој од три преостале фасаде. Под је у нивоу солее подигнут за један степеник. Према стилским одликама остатака фресака, оквирним временом настанка може се сматрати друга половина XVI века. Зидне слике обухватју зону стојећих фигура и поједине композиције из циклуса Великих празника. Судећи по линији цртежа и светлом колориту, живопис је дело просечно талентованог анонимног сликара. Дуго зарушена, црква је опсежним рестаураторским радовима 1964–1967. обновљена, пресведена и покривена двосливним кровом са каменим плочама, а зидне слике конзервиране и очишћене од наслага чађи и соли. Оскрнављена је 1999.