english
Црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1600/1625
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1386
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини бр. 247 од 16.4.1958. г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Средњовековно насеље Чабићи било је највеће село дечанског властелинства, поменуто у хрисовуљама средином XIV века. У њему је крајем XVI или почетком XVII века подигнута скромна једнобродна, полуобличасто засведена црква од притесаног камена, са двоводним кровом покривеним каменим плочама. Једини украс источне и западне фасаде представљао је благо истурени лук који обележава линију свода. Олтарска апсида, споља тространа, изнутра је била полукружна, а проскомидију и ђаконикон замењивали су парови ниша. Слаба светлост је у унутрашњост допирала кроз два узана прозорска отвора, на апсиди и јужном зиду. У неко време је пред западним прочељем дограђена припрата, а унутар цркве је до висине свода озидан иконостас, са два пролаза ка олтару. Особеност зиданог иконостаса била је та што није био фреско-декорисан, већ је носио иконе на дасци. Програм фресака обухватао је зону стојећих фигура, опширно изложен циклус житија патрона и циклус Великих празника. Судећи по светлој гами боја, несигурном цртежу и минијатурним размерама фигура, живопис је у првим деценијама XVII века извео сликар скромног талента, склонији иконопису, док су иконе по својим ликовним квалитетима боље од фресака. Конзерваторски радови на архитектури и чишћењу живописа изведени су 1968. Црква је минирана и срушена до темеља 1999.