english
Локалитет Црквиште Св. Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1500
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању локалитета Црквиште Богородице за археолошко налазиште, бр. 1215 (Сл. гласник РС бр. 32 од 7. јуна 2001. године.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Археолошко налазиште чине остаци цркве и гробља. У питању је једна мања једнобродна грађевина оријентисана у правцу југоисток-северозапад. Делимично су очувани полукружна апсида, северни и западни зид, рађени од притесаног и тесаног камена везаног малтером. Зидови дебљине 0,70 м очувани су у дужини од 8 м и ширини од 2,80 м. Око цркве налази се православно гробље са споменицима у виду насатично постављених камених плоча и масивним крстовима од сиге. На основу помена Штупеља у повељи Стефана дечанског из 1327. године и помена из турских катастарских пописа из 1458. године претпоставља се да је црква подигнута у 14-15 веку.