english
Црква Св. Арханђела
Основни подаци
Место
Велико Ропотово
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању цркве Св. Арханђела за споменик културе, бр. 1425 (Сл. гласник РС бр. 51 од 13.11.1997.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Сазидана је у другој половини 19. века као једнобродна грађевина са наосом и припратом над чијом се југозападном страном налази галерија. У наосу и олтарском простору, као и на стубовима који подупиру лук што одваја наос од припрате сачуван је живопис као и иконостасна преграда из 1861. са потписима сликара. Полуфигура Св. Арханђела Гаврила насликана је у плиткој ниши изнад улазног портала.