english
Црква Св. Богородице
Основни подаци
Место
Доње Кормињане
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1700/1900
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању цркве Св. Богородице за споменик културе , бр. 96 (Сл. гласник РС бр. 5 од 17.2.2000.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Саграђена је крајем 18. или почетком 19. века, као скромна црква, укопана у земљу, а средином 19. века је проширена. То је једнобродна грађевина украшена скромном фасадном декорацијом. Унутрашњи простор и царске двери осликао је Аврам Дичов из Дебра са својим помоћницима 1870.