english
Текија Шех Зајнелија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1700/1800
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 156 од 10.4.1980. Закон о заштити споменика културе ( Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Тополица налази се текија Шех Зајнелија из 18. века.