english
Трепчански Град - Ћутет
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 200 од 17.2.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Трепчански град, познат под именом Ћутет, налази се на доминантном положају, подигнут на стени између неколико врхова, изван путева код села Засеља. Град је у рушевинама, али се уочавају знатни остаци зидина и кула. Са једне стране потпуно је заштићен бедемом са четвороугаоним кулама, а у унутрашњости је вероватно био донжон и више грађевина правоугаоног облика. Цео комплекс је зидан од ломљеног камена и малтера врло слабог састава. Тврђава је подигнута у 14. веку као предстража која је бранила оближње руднике, као и прилаз лабском путу. Ово утврђење је употпуњавало одбрамбени систем Трепче. Ћутет је подигнут на стени која се по свом саставу и конфигурацији јасно разликује од суседних врхова. Северна и североисточна литица уздижу се око 80 м вертикално над долином. Остале стране нешто су блажег пада, али се ипак стрмо спуштају до Смраковачке реке. Прилаз је био просечен са северне стране.