english
Кућа Ехат Чороглија
Основни подаци
Место
Косовска Митровица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 354 од 1.9.1978. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

Кућа Ехат Чороглија у улици Илије Бирчанина бр. 17, у Косовској Митровици припада симетричном типу староградске куће са истуреним централним чардаком, затвореним низом прозора и ајатом (врста отвореног трема) у приземљу.