english
Кућа Благоја Ђорђевића
Основни подаци
Место
Косовска Митровица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1941 - 1944
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 382 од 10.9.1980.г. Закон о заштити споменика културе (сл. лист САПК бр. 19/77).

Кућа Благоја Ђорђевића, у улици Иво Лола Рибар бр. 7, споменик везан за историју НОБ-а.