english
Стара Трепча - средњовековни рударски комплекс
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1200/1600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 964 од 27.12.1066. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Комплекс старих зидина и остатака средњовековног града Трепче простиру се на ливади званој Зидине (мурит) уз истоимену долину Горње махале села Видишић и задиру у две приватне парцеле. Сачувана дужина зидова је 25 м, са западне стране, са сачуваним углом западног крака градских зидина и полукружним завршетком на источној страни, док су јужна и делом западна страна срушене клизањем низ падину брега. Зидови су делимично сачувани до висине од 2 м и зидани су од крупног камена циклоп техником. На средини платоа уочавају се остаци мање зграде, а на обимним зидовима северне стране комплекса очувани су остаци слепих прозора. На падини брега по конфигурацији земљишта уочавају се остаци зграда полигоналне или четвороугаоне основе. Тридесет метара северно уз брег налазе се остаци зидина кружне основе, вероватно донжон кула, чија је висина сачувана и до 1,20 м. Кула је димензија 0,80 х 0,80 х 0,60 м. Очигледно је у питању један део старог рударског средњовековног града Трепче, познатог по бројним рударским и трговачким градским четвртима и колонијама. Остаци су из 12-14. века.