english
Стара Трепча- средњовековни рударски комплекс
Основни подаци
Место
Трепча , Мажићи
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1100/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 235 од 15.4.1971.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

На подручју старе Трепче, недалеко од села Мажићи, налази се велики средњовековни комплекс са остацима темеља и надгробних споменика из средњовековног и исламског периода. По површини се уочава велика количина делова керамичких посуда из средњовековног и турског периода. На целом простору уочавају се рударска окна која су коришћена од римског периода. На једном узвишењу које доминира околином виде се остаци цркве и помоћних просторија. На једном од многобројних нишана чита се да је покојник сахрањен 1547. године (по Хиџри 954). На неким местима као надгробни споменици постављени су римски миљокази. Цео комплекс заузима површину преко 1,5 ха.