english
Остаци гробљанске цркве
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1600/1800
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању остатака гробљанске цркве у Вучи за археолошко налазиште, бр. 1432 (Сл. гласник РС бр. 51 од 13.11.1997). Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Остаци гробљанске цркве налазе се на обали Вучанске реке у Вучи. Црква је у рушевинама, највише очувана висина зидова је 1,20 м. Приближно је квадратне основе, димензија 5,50 х 5,00 м. Зидана је од камених квадера од пешчара, који су правилно обрађени, античког порекла. Ови блокови, као и база стуба, која сада служи као постоље за свеће и часна трпеза, донети су из рушевина античког града Municipiuma DD. Цркву су изградили Срби у време турске окупације у 17-18 веку, а служила је као капела на гробљу.