english
Остаци Латинске цркве са гробљем
Основни подаци
Место
Горњи Крњин
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1300/1500
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању остатака Латинске цркве са гробљем у Горњем Крњину за археолошко налазиште, бр. 1433 (Сл. гласник РС бр. 51 од 13.11.1997.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Локалитет Латинска црква налази се на гробљу, источно од села између потеса Крстовиште и Локва. Црква је у рушевинама, приближних димензија 4 х 2 м, зидови су очувани највише до 60 цм. Грађена је од притесаних камених плоча које су везиване кречним малтером. Код цркве је откривен надгробни споменик од ружичастог пешчара са представом покојника. Ово је уобичајени тип гробљанске цркве у широј околини манастира Бањска. На основу историјских података црква потиче из 14-15 века.