english
Четири споменика "крајпуташа''
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 963 од 29.12.1966. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У селу Јошаници, источно од школе уз ивицу сеоског пута Јошаница-Врачево налазе се Ччетири надгробна споменика 'Крајпуташа'. Рађени су у камену пешчару, полихромно бојени у духу наивних народних рукотворина због чега представљају вредну збирку споменика ове врсте.