english
Остаци гробљанске цркве
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1700
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 241 од 15.3.1971. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У селу Кајково, десно од пута Лепосавић-Лешак, налазе се остаци мале гробљанске цркве из 16-17. века. Црква је једнобродна грађевина са полукружном апсидом. Остаци куле звонаре налазе се северно од апсиде. Према остацима керамике црква се може датовати у средњи век.