english
Сеоска црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 243 од 20.4.1971. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У засеоку Камен на једном високом узвишењу изнад Ибарске магистрале налазе се остаци мале сеоске цркве Борјани из 14 века. Грађена је од притесаног камена и камених плоча. Под је поплочан каменим плочама. Улаз је са јужне стране. Oригинална врата између наоса и нартекса грађена су лепо тесаним каменом. Западно од цркве уочавају се темељи звоника.