english
Кућа у улици Бориса Кидрича 46
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Ктитор
Никола Милићевић Луњевица
Сликари
зограф Јеремијезограф Стојан
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 1098 од 31.12.1955. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Кућа у улици Бориса Кидрича бр. 46 у Вучитрну, подигнута је вероватно у првој половини 19. века и носи одлике грађанске архитектуре тог времена.