english
Остаци цркве Св. Константина и Јелене
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању остатака цркве Св. Константина и Јелене за археолошко налазиште, бр. 1436 (сл. гласник РС бр. 51 од 13.11.1997.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Црква је у рушевинама, па се без археолошких истраживања не може утврдити њен прави облик и димензије. Зидови су сачувани у висини једног реда камена. за изградњу ове цркве коришћен је обрађен и профилисан камен – античке сполије. Црква је подигнута на остацима грађевине из античког периода, најраније у 14 веку.