english
Остаци гробљанске цркве
Основни подаци
Место
Придворица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1600/1800
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању остатака гробљанске цркве у Придворици за археолошко налазиште, бр. 1431 (Сл гласник РС бр. 51 од 13.11.1997.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Остаци цркве налазе се на сеоском гробљу. Мештани су је делимично надзидали па достиже висину од 1 м. Зидана је ређањем притесних камених плоча, а уочавају се и ломљене средњовековне опеке. Димензије цркве су 6,60 х 4,80 м. У источном делу цркве накнадно је постављена часна трпеза од камених блокова. На основу градитељских и стилских одлика претпоставља се да црква потиче из 17-18 века. Припада уобичајеном типу гробљанских цркава у области Ибарске долине на Косову. Име села - Придворица, указује да је овде постојао двор неког средњовековног велможе, па су испод позносредњовековне цркве можда темељи неке раније грађевине.