english
Остаци цркве Усековања главе светог Јована Крститеља
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1862
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 247 од 21.4.1971.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У горљем делу села Сочанице налазе се остаци цркве Усековања Јовановог. Ова црква је саграђена 1862 год. на месту старије богомоље- испоснице. Олтар садашње цркве, уклесан у стену представља део првобитне испоснице. У олтару се налази пролаз за подземно скровиште.