english
Археолошки локалитет Градина
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
VI век п.н.е.
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 121 од 9.5.1983.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

На Градини у селу Бајинце налази се мање земљано утврђење из касног гвозденог доба (6. век пре нове ере). Бедеми су грађени од ломљеног камена везаних кречним малтером. Уочавају се и остаци угаоних кула као и бунари за воду.