english
Археолошки локалитет Градина
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
гвоздено доба
Ктитор
Стефан Дечански
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 119 од 9.5.1983. . Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

Градина у селу Клечка је импозантних димензија и живот на њој трајао је континуирано од праисторије до средњег века. Уочавају се масивни бедеми као и остаци грађевина које су солидно зидане од камена и опеке везивани кречним малтером. Уочена је једна грађевина од сиге у којој је пронађен римски жртвеник. Поред жртвеника откривен је и део римског кантара као и разни грађевински алати.