english
Гази Али-бегова џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Ктитор
деспот Лазар Бранковић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, о утврђивању својстава споменика културе, бр. 985 од 30 12. 1965. Закон о заштити споменика културе 8сл. гласник СРС бр. 3/66).

Гази Али- бегову џамију подигао је средином 15. века тадашњи санџак-бег. Натпис који се налази десно од улазних врата је прекривен малтером. Џамија је више пута преправљана, а накнадно јој је дозидан и трем.