english
Потес Ограђе-археолшки локалитет
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
неолит/гвоздено доба
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 250 од 22.5.1980. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

Приликом обраде земљишта и копања темеља за куће, откривени су фрагменти керамике старчевачке културе, као и гвоздено оружје (мач и два ножа) које је вероватно из средњовековног периода. Предмети су уочени на више суседних парцела на основу чега се може претпоставити да је овде веће неолитско насеље у чије слојеве су укопавани касносредњовековни гробови.