english
Стара џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини бр. 115 од 9.5.1983.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У центру села Седлара налази се џамија свакако једна од најстаријих у овом крају али за сада нема прецизнијих података о датовању. Грађена је од тесаних блокова камена и цигле са тремом. Данас је без минарета.