english
Гробљанска црква
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Ктитор
Челник Радослав
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 112 од 9.5.1983.г. Закон о заштити споменика културе (сл. лист САПК бр. 19/77).

У атару села Скуланово, на сеоском гробљу налази се црква већих димензија грађена од већих тесаних блокова камена и цигле. Према остацима керамичког материјала цркве се датује у средњовековни период.