english
Остаци цркве Св. Јована са старим гробљем
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV/XVI век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споемника културе у Приштини, бр. 975 од 28.12.1966. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Село Словиње, удаљено 8 км источно од Липљана, помиње се у повељама краља, а потом и цара, Стефана Душана, као посед пирга Светог Василија, а касније као посед манастира Хиландара. Цркву Св. Јована, подигнуту у време од 14. до 16. века, срушили су Албанци да би од ње саградили џамију.