english
Остаци средњовековног манастира
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVI век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 65 од 24.1.1967. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У старом српском селу које се помиње у повељама краља, а потом и цара Душана током прве половине 16. века, сачувани су остаци већег броја цркава. У то време је настао и манастир Св. Ђорђа, разорен почетком 19. века, а његов материјал разнет.