english
Црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVI век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр.54 од 24.1.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Цркву Св. Николе, из села Словиње, из 16. века, порушили су Албанци у 19. веку, а сав грађевински материјал продали компанији која је градила косовску железничку пругу (1871 - 1873).