english
Сеоска црква
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 111 од 9.5.1983.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У атару села Топличане налази се укопана сеоска црква саграђена од већих блокова тесане цигле и камена. Црква је имала и припрату. У олтару је секундарно изграђена римска стела као часна трпеза. На стелу се уочавају фреске са три лика покојника.