english
Стари хамам
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1400/1600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, о утврђивању својстава споменика културе, бр. 628 од 9. августа 1968. Закон о заштити споменика културе ( Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Као важном политичком и административном центру Косова како у доба српске средњевековне државе тако и за време османске владавине, у Вучитрну је сачуван низ импозантних грађевина из обапериода. Једна од њих је истари хамам, јавно купатило (15-16. век).