english
Остаци цркве у Љубижди
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1600/1700
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 553 од 26.7.1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 1/59).

У западном делу села Љубижде, на потезу Ливада налазе се остаци једнобродне цркве са сачуваним фрагментима фресака. Време подизања цркве није познато али се у историјским изворима помиње да је 1693.год. из те цркве у Призрен пренета рукописна књига Молебник.