english
Кућа Кајтаз Зогаји
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1941 - 1944 историја НОБ-а
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 356 од 10.5.1988.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник САПК 19/77).

Кућа везана за историју НОБ-а