english
Локалитет у центру Малишева - тумули
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
-900/-500
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 800 од 15.12.1988.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. САПК 19/77)

У центру насељеног места Малишево налази се доминантно природно узвишење – тумул из 8-6 века пре нове ере, који је делимично оштећен. Није ископаван ни истраживан.