english
Црква Св. Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1500
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 57 од 27..2.1984. г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК 19/77 ).

Од остатака старе цркве Св. Богородице Јаворске из 14-15. века, која се налазила у близини Новог Брда и коју су Турци срушили када је тврђава прешла у њихове руке, средином 19. века, као доказ отпора који не јењава, подигнута је скромна црква малих димензија. У црквеној порти поред садашњег гробља налази се и старо гробље, са неколико изузетно занимљивих примерака надгробних споменика од камена и дрвета.