english
Остаци цркве Јовча
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1500
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању остатака цркве Јовча за археолошко налазиште, бр. 1435 (Сл. гласник РС бр. 51 од 13.11.1997). Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94)

Црква Јовча налази се на путу за рудник и насеље Ново Брдо. Црква је мањих димензија правоугаоне основе са апсидом изнутра полукружном, а споља тространом. Црква је јендобродна грађевина димензија 14,30 х 6,90 м и дебљине зидова 65 до 70 цм. Подигнута је од притесаног камена, сиге и црвене брече који су везивани кречним малтером. Под је био поплочан каменим плочама неправилног облика, а само у олтарском делу плоче су биле правилно сложене. Сачуван је и део каменог постоља часне трпезе. Орнаментисани камени фрагменти припадају пластичној декорацији Моравске школе. Назив Јовча потиче од имена ктитора или светитеља Јована коме је црква била посвећена. Подигнута је крајем 14 или почетком 15 века, а порушена је у 16 веку. Црква Јовча је једна од четири градске цркве које су припадале Новом Брду, највећем рударском месту и најзначајнијем урбаном средишту у средњовековној Србији.