english
Остаци Сашке цркве
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању остатака Сашке цркве за археолошко налазиште, бр. 1437 (Сл. гласник РС бр. 51 од 13.11.1997.г. Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

У некадашњем Доњем Тргу, јужно од тврђаве Ново Брдо, откривени су остаци Сашке цркве, посвећене Богородици. Црква се састојала од наоса, издуженог презбитеријума са полукружном апсидом и правоугаоном сакристијом и отвореног трема призиданог са десне стране наоса. Црква је очувана у темељима и делимично у висини сокла. То је једнобродна грађевина, димензија 35 х 12,45 м, правоугаоне основе. Црква је грађена од сиге, ломљеног камена, опеке и квадера црвене брече. У сакристији је била пронађена остава сребрног накита и новца. У унутрашњости цркве налазили су се гробови обележени плочама од кречњака, шкриљца и црвене брече. Унутрашњост цркве је била живописана. У писаним изворима она се помиње као Santa Maria de Noyomonte in Dogni Targ, а припадала је Сасима - рударима, Дубровчанима и другим грађанима католичке вере.