english
Кућа у Улици Ружди Битићи бр. 9.
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Ктитор
Јелена Анжујска
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 78 од 15.3.1988. Закон о заштити споменика културе (Сл лист САП Косово, бр. 19777).

У улици Ружди Битићи 9 у Вучитрну налази се кућа са одликама старе градске архитектуре.