english
Црква Св. Недеље- Брњача
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 597 од 26. јула 1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 51/59).

У истоименом селу, подигнута у 14. веку. Помиње се 1348. године у хрисовуљи цара Душана манастиру Светих арханђела. Касније је срушена, а обновљена је почетком 20. века. У Другом светском рату је спаљена када су срушени и комади камене пластике романског утицаја, са представама «Благовести» и «Св. Ђорђе убија аждају».