english
Црква Св. Луке
Основни подаци
Место
Велика Хоча
Прикажи на мапи
Општина
Период градње
1500/1600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 199 од 23.2.1967.г. Закон о заштити споменика културе ( Сл. гласник СР Србије бр. 3/66).
Црква Св. Луке подигнута је на старом гробљу унутар данашњег насеља. Као што је чест случај са гробљанским богомољама, и ова је малих димензија и укопана у земљу. Срушена у 19. веку а бочни зидови су сачувани у висини до 2 м. Сачувани остаци дали су довољно података за реконструкцију која је изведена 1997. И поред тога што је највећим делом страдала, ова црква показује да је зидана у две фазе, а у олтару се налазе остаци два слоја живописа, из 14. и 16. века .