english
Кула Лазара Кујунџића
Основни подаци
Место
Велика Хоча
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању куле Лазара Кујунџића за споменик културе, бр. 277 (Сл. гласник РС бр. 8 од 24.3.1998). Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Кула Лазара Кујунџића у Великој Хочи представља карактеристичан пример стамбено-обрамбене куће овог краја. У овој кули је 31. маја 1905. године погинула група бораца за ослобођење јужне Србије, са њиховим вођом Лазаром Кујунџићем, учитељем из Ораховца. Кула је обновљена 1936. године и претворена у спомен-кулу.