english
Винарија цркве Св. Стефана
Основни подаци
Место
Велика Хоча
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1700/1800
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању винарије цркве Св. Стефана за споменик културе, бр. 291 (Сл. гласник РС бр. 8 од 24.3.1998.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Винарија цркве Св. Стефана налази се у непосредној близини истоимене цркве. Сматра се да је винарија подигнута крајем 18. века. Представља редак сачуван пример ове врсте и својом наменом сведочи о вишевековној традицији гајења винове лозе и производње вина, посебно карактеристичној за село Велику Хочу.