english
Кућа Спасића
Основни подаци
Место
Велика Хоча
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1830/1835
Ктитор
властелин Дабижив
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању куће Спасића за споменик културе, бр- 1204 (Сл. гласник РС бр. 32 од 7.јуна 2001.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Кућа Спасића у Великој Хочи подигнута је између 1830 и 1835. године као спратна зграда са тремом и подрумом у приземљу и стамбеном зоном са чардаком на спрату. Као пример народног градитељства истог стандарда са градским, кућа Спасића одражава уједначен културни образац старог српског становништва Призрена и Велике Хоче у првој половини 19. века.