english
Црква Св. Ђорђа
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 558 од 27.7.1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 51/59).

Црква Св Спаса ( Св. Ђорђа) налази се на старом гробљу у селу Оптеруша. Подигнута је у 17. или у 18. веку. Око цркве, на читавом платоу брега, сачувало се старо гробље са великим правоугаоним каменим плочама и узглавцима који сами по себи чине вредну збрирку етнографског значаја.