english
Текија Халвети
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 40 од 24.2. 1970.г. Основни закон о заштити споменика културе (Сл. лист СФРЈ бр.12/65) и Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СР Србије бр. 3/66).

У Ораховцу се налази текија Халвети из 19. века. Текија је дервишка зграда у којој се обављају обреди. Дервиши су ширили ислам. Текије као грађевински објекти, нису посебно архитектонски прописиване или конципиране споља, нису се посебно разликовале својим стилом од осталих цивилних зграда у махалама. Могле су да се налазе у комплексу са џамијом, медресом (средњом школом), мектабом (основном школом) или као један од објеката у оквиру махале. Главни простор у текији био је за обредне радње.