english
Црква Свете Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1800
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 954 од 31.12.1964.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 51/59).

Нова црква саграђена је 1868. на остацима старијег храма захваљујући ангажовању дечанског архимандрита Кирила Андрејевића и материјалној помоћи руске царице Марије Александрове. То је скромна једнобродна грађевина, засведена полуобличастим сводом. Једини украс на бело окреченим фасадама представљају полукружни прозорски отвори. Цркву окружује старо гробље на коме се старином истичу неколико већих камених крстова.