english
Црква брвнара Св. Јеремије
Основни подаци
Место
Гораждевац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1600/1625
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1398
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр.240 од 16.4.1958. године. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Црква брвнара Св. Јеремије, недалеко од Пећи, најстарија је црква ове врсте у нас. Датована је, према царским дверима, у крај XVI или почетак XVII века. По предању, подигли су је Србљаци, најстарије племе у овом крају. Будући да се тим именом називало становништво горњег тога Лима, протерано са својих огњишта и насељено у Метохију 1737/8, настанак ове цркве ваљало би датовати најраније крајем четврте или почетком пете деценије XVIII века. Црква је скромних димензија, плитко укопана и крајње једноставно грађена. Правоугаоне је основе, са двостраном апсидом добијеном пресецањем двеју закошених страна. Кров је низак, прекривен тешким каменим плочама. Унутрашњи простор подељен је на припрату, главну цркву и олтарски део. Преграде су учертене у зидове, на начин којим је и цела црква грађена. Под је од неправилних камених плоча, а таваница је равна, дашчана. Скрећу пажњу два мала отвора изрезана у талпама у облику равнокраког крста и двојне шестолисне розете. Покретни материјал помињан у литератури данас се не налази у цркви. По времену настанка она представља најстарију, а по месту једину цркву брвнару ван њиховог данашњег матичног простора. Темељни санациони и конзерваторско-рестаураторски радови обављени су 1968.