english
Црква Св. Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 243 од 1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).

У Богородичиној цркви у селу Крушеву очуван је део надгробне, камене плоче са урезаним текстом. Текст је у 6 редова, писан крупним уставним словима. Резање је изведено сигурно. Око текста изведена је широка бордура а изнад текста су урезане две розете. плоча припада другој половини 14. века и представља важан историјски и епиграфски споменик.