english
Старо гробље изнад Савове ливаде
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1600/1700
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 995 од 30.12.1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Једно од два стара српска гробља у брдском селу, у близини манастира Пећке патријаршије. Налази се изнад средњевековног градишта Дувариња, за које се сматра да представља остатке утврђења Ждрелник. Гробље, које чини десетак камених крстова, датује се у 17. век.