english
Бајракли џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1450/1500
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1397
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 1441 од 31.12.1957.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/48).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Налази се у склопу старе градске чаршије. Тачно време градње није познато, али се претпоставља да је саграђена још у првим деценијама турске окупације, односно у другој половини XV века. Назива се главном џамијом у граду, пошто истицањем барјака на минарету одређује време другим џамијама за почетак молитве. Ово је монументално здање са осмостраним кубетом, пречника 11,65 m, ослоњеним на пандантифе изнад централног простора. Врх калоте је на висини од 13,5 m од пода. Испред улаза у главни простор је високи отворени трем са трима куполама ослоњеним на бочне зидове и четри стуба премошћена луковима. Високо и витко полигонално минаре је прислоњено уз главни кубус. Високи михвил (галерија), који је изнад улаза повишен, ослоњен је на стубове са капителима и простире се целом дужином зида. Ограда је богато декорисана орнаменталном резбаријом, док су носећи лукови исликани флоралним орнаментом. Михраб (место за предвођење молитвом) је назначен плитком нишом, док је мимбар (проповедаоница) у југоисточном делу џамије, грађен од мермера и монументалнијих димензија. Вредна пажње је чесма са уклесаним флоралним медаљоном и симболима месеца и звезде као и плочама са арапским записом. Гробље има такође занимљиве исклесане нишане. Посебног је значаја саркофаг Хајрибега Миралаја, са рељефом хералдичког значења, флоралним орнаментом и представом оружја и предмета знамења.